Straatpastoraat

Het Straatpastoraat wil zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen,
bijvoorbeeld omdat zij dak- of thuisloos zijn geraakt of omdat hun huis geen thuis is.
Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.
Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,
is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.
Dat is wat de straatpastor wil doen.
Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.
Maar ook gewoon een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de vraag ‘hoe gaat het met je’, heeft aandacht nodig.
Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect.
De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in een bushokje, in de inloop of in de maatschappelijke opvang.
Als mensen weer een woning krijgen, houdt zij contact en zoekt ze hen thuis op.
Als er zorg of extra hulp nodig is, kan zij mensen doorverwijzen naar de juiste instantie, of zelf even mee gaan naar een afspraak.