Bestuurders

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Hoorn bestaat uit de volgende personen:

A.C.  (Ton) Heijboer          – voorzitter

R.M. (Rene) Visser            – secretaris

F. (Freek) Groenendijk     – penningmeester

G. (Gerard) Weel

E. (Eugene) Jongerden